ไม่น่าเชื่อ !! ปั่นจักรยานก็จัดว่า เป็นกีฬาที่นิยมมากๆ ในยุค 4G ปั่นได้ทุกเพศทุกวัย

กีฬาที่เล่นกันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่ก็มีกีฬาเพียงไม่กี่ประเภทที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนประกอบกันด้วย เพราะคนเราถึงแม้ว่าอายุจะเท่ากันแต่ความแข็งแรงของร่างกายก็แตกต่างกันได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวถ้ายังไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเล่น และสำหรับกีฬาที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกเล่นได้ก็อย่างเช่น การปั่นจักรยาน เป็นกีฬาที่ช่วยให้คุณสามารถออกกำลังกายได้ทุกสัดส่วนของร่างกาย แต่การปั่นจักรยานก็ยังแบ่งแยกย่อยออกไปอีกหลายประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของจักรยานที่ใช้ ดังนั้นควรเลือกให้เหมาะกับตัวเราและสรีระของร่างกายกันด้วย การขี่หรือปั่นจักรยาน นับเป็นการออกกำลังกายที่ต้องใช้ทั้งสมาธิ และสมรรถภาพของร่างกายที่ดี ซึ่งประโยชน์ของการออกกำลังกาย มีดังนี้…